Przenieś do treści

Informations

Lp. Information title Date of information publication Attachments
1. Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dla linii 842 2022-09-16 09:30 2022-OJS179-505399-pl.pdf
2. Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dla linii 822 2022-09-16 09:25 2022-OJS179-505402-pl.pdf
3. Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2022-08-26 11:18 2022-OJS164-465365-pl.pdf