progress_icon

Proceeding establishment date: 2022-10-07

Gmina Kobierzyce

Al. Pałacowa 1

55-040 Kobierzyce

Tax ID [tax identification number]: 8961308068

Contact person:

Sylwester Janaszkiewicz

Tel.:

e-mail: sjanaszkiewicz@ugk.pl

Rozbudowa drogi gminnej od m. Kobierzyce (ul. Sportowa km 0+000,00 -0,064,00) do m. Chrzanów (ul. Kobierzycka km 0+064,00-1+185,93), wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Lipową w m. Chrzanów

PROCEEDINGS NO Z54/1428

Purchasing mode: Podstawowy bez negocjacji

Signature of the case: RŚZiZP.271.54.2022

Type of order: Roboty budowlane

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

1. Zamówienie polega na rozbudowie drogi gminnej od miejscowości Kobierzyce do miejscowości Chrzanów wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego.

2. Zakres robót obejmuje m.in.:

2.1. rozbudowę drogi gminnej (ul. Kobierzycka w Chrzanowie, fragment ul. sportowej
w Kobierzycach),

2.2. przebudowę i budowę zjazdów,

2.3. wykonanie ciągu pieszo-rowerowego,

2.4. przebudowę istniejącego chodnika na ciąg pieszo-rowerowy,

2.5. budowę przejść dla pieszych wraz z przejazdami rowerowymi,

2.6. budowy kanalizacji deszczowej wraz z wpustami kanalizacji deszczowej,

2.7. rozbiórkę budynku gospodarczego wraz z przybudówką,

2.8. zabezpieczenie sieci teletechnicznej,

2.9. budowę kanału technologicznego,

2.10. przebudowę i rozbudowę sieci oświetleniowej (oświetlenie drogi i doświetlenie przejść dla pieszych),

2.11. roboty towarzyszące tj. np. wycinka drzew.

3. Łączna długość rozbudowy drogi gminnej wynosi około 1162,73 m.

4. Szczegółowy zakres zamówienia opisany został w załączonej dokumentacji projektowej – Załącznik nr 5 do SWZ.


Link do dokumentacji

http://gminakobierzyce.pl/rszizp/opp/CPR_CHRZANOW_KOBIERZYCE.zip

Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
DownloadPLN


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...