progress_icon

Proceeding establishment date: 2022-10-13

Gmina Kobierzyce

Al. Pałacowa 1

55-040 Kobierzyce

Tax ID [tax identification number]: 8961308068

Contact person:

Paulina Kosim

Tel.:

e-mail: pkosim@ugk.pl

Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej, tłuczniowej i z kostki betonowej na terenie gminy Kobierzyce

PROCEEDINGS NO Z91/1429

Purchasing mode: Podstawowy bez negocjacji

Signature of the case: RŚZiZP.271.55.2022

Type of order: Roboty budowlane

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe w zakresie odtworzenia zniszczonej nawierzchni istniejących dróg tj. realizacja zadania pn.„Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej, tłuczniowej i z kostki betonowej na terenie gminy Kobierzyce”

2. Szczegóły w SWZ.

Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
DownloadPLN


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...