progress_icon

Proceeding establishment date: 2022-10-14

Gmina Kobierzyce

Al. Pałacowa 1

55-040 Kobierzyce

Tax ID [tax identification number]: 8961308068

Contact person:

Sylwester Janaszkiewicz

Tel.:

e-mail: sjanaszkiewicz@ugk.pl

Dostawa sprzętu IT dla Urzędu Gminy Kobierzyce z podziałem na dwa zadania

PROCEEDINGS NO Z56/1428

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: RŚZiZP.271.52.2022

Type of order: Dostawy

Proceeding thresholds: European Union

Subject of the proceeding.:

1. Przedmiotem zamówienia obejmuje:

1.1. Cześć 1 – Serwery.Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów:

· Serwera do pełnienia roli trzeciego hypervizora ESXi w licencjonowanym środowisku vSphere

· Serwera dedykowanego do roli fizycznego kontrolera domeny Active Directory i do obsługi backupowej biblioteki taśmowej z 2 napędami LTO-6

Szczegółowe wymagania dla każdego z serwerów zawiera Załącznik nr 6 do SWZ

1.2. Część 2 – Stacje robocze.Przedmiotem zamówienia jest dostawa 23 stacji roboczych spełniających wymagania zapisane w załączniku nr 7 do SWZ.

Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
DownloadKwoty jaką zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zamówienia:

Część 1
Część 2


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...