progress_icon

Proceeding establishment date: 2022-10-17

Gmina Kobierzyce

Al. Pałacowa 1

55-040 Kobierzyce

Tax ID [tax identification number]: 8961308068

Contact person:

Angelika Pucek

Tel.:

e-mail: apucek@ugk.pl

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych sprzętem mechanicznym na terenie Gminy Kobierzyce

PROCEEDINGS NO Z32/1435

Purchasing mode: Podstawowy bez negocjacji

Signature of the case: RŚZiZP.271.48.2022

Type of order: Usługi

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg w wielkości ok. 210 km, w tym:

- dróg gminnych (ok. 160 km),

- dróg powiatowych (ok. 50 km),

sprzętem mechanicznym na terenie Gminy Kobierzyce.

Szczegółowy opis standardu zimowego utrzymania dróg zawiera Załącznik nr 7 do SWZ. Wykaz dróg gminnych opisany jest w Załączniku nr 8 do SWZ, wykaz dróg powiatowych opisany jest w Załączniku nr 9 do SWZ aKosztorys szacunkowych ilości usług zawiera Załącznik nr 10 do SWZ.

Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
DownloadPLN


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...