progress_icon

Proceeding establishment date: 2022-10-18

Gmina Kobierzyce

Al. Pałacowa 1

55-040 Kobierzyce

Tax ID [tax identification number]: 8961308068

Contact person:

Paulina Kosim

Tel.:

e-mail: pkosim@ugk.pl

Budowa ekranu dźwiękochłonnego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Owsianka

PROCEEDINGS NO Z93/1429

Purchasing mode: Podstawowy bez negocjacji

Signature of the case: RŚZiZP.271.57.2022

Type of order: Roboty budowlane

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

1. Zamówienie polega na budowie ekranów akustycznych przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Owsianka wzdłuż granicy działki nr 81 z działką nr 20 oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu lub innego dokumentu zezwalającego na użytkowanie obiektu zgodnie z ustawą Prawo budowlane. Budowa ekranów ma na celu ochronę akustyczną istniejącej zabudowy mieszkaniowej znajdującej się z najbliższym sąsiedztwie obiektu tj. naprzeciwko planowanych do wybudowania ekranów.

2. Szczegóły w SWZ.

Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
DownloadPLN


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...