progress_icon

Proceeding establishment date: 2022-11-04

Gmina Kobierzyce

Al. Pałacowa 1

55-040 Kobierzyce

Tax ID [tax identification number]: 8961308068

Contact person:

Sylwester Janaszkiewicz

Tel.:

e-mail: sjanaszkiewicz@ugk.pl

Kompleksowa ochrona fizyczna obiektu i mienia znajdującego się na terenie obiektu chronionego: siedziba Urzędu Gminy w Kobierzycach przy al. Pałacowej 1

PROCEEDINGS NO Z57/1428

Purchasing mode: Podstawowy bez negocjacji

Signature of the case: RŚZiZP.271.61.2022

Type of order: Usługi

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa ochrona fizyczna obiektu i mienia znajdującego się na terenie obiektu chronionego: siedziba Urzędu Gminy w Kobierzycach przy al. Pałacowej 1 położona w obrębie działki nr 384/9, dla której Sąd Rejonowy we Wrocławiu dla Wrocławia Fabrycznej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/94507/9 w zakresie ochrony przed kradzieżą z włamaniem lub innymi aktami bezprawia powodującymi zabór lub zniszczenie mienia Zamawiającego. Ochronie podlega także teren przyległy do obiektu chronionego.

Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
DownloadPLN


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...