progress_icon

Proceeding establishment date: 2022-11-18

Gmina Kobierzyce

Al. Pałacowa 1

55-040 Kobierzyce

Tax ID [tax identification number]: 8961308068

Contact person:

Sylwester Janaszkiewicz

Tel.:

e-mail: sjanaszkiewicz@ugk.pl

Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Tyńcu Małym - inwestycja dofinansowana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

PROCEEDINGS NO Z60/1428

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: RŚZiZP.271.62.2022

Type of order: Roboty budowlane

Proceeding thresholds: European Union

Subject of the proceeding.:

1. Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Tyńcu Małym (budynek przewidziano na działce nr 127/4). W ramach rozbudowy przewidziano budowę budynku dydaktycznego, budowę budynku sali gimnastycznej, budowę łącznika pomiędzy projektowanymi budynkami, budowę łącznika do istniejącego budynku, budowę miejsc postojowych na terenie działki oraz budowę ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, w tym:

1.1. Budynek dydaktyczny – Parter budynku został podzielony na trzy strefy – przedszkole wraz z pomieszczeniami administracyjnymi i towarzyszącymi, strefę wspólną pełniącą funkcje kuchni wraz z jadalnią i zapleczem oraz szkołę podstawową wraz z pomieszczeniami pomocniczymi. Piętro budynku stanowi część szkolna wraz z pomieszczeniami administracyjnymi.

1.2. Sala gimnastyczna – na parterze budynku przewidziano pomieszczenie sali gimnastycznej, dwa zespoły szatniowe ze wspólnym zapleczem sanitarnym, pomieszczenia WC ogólnodostępne, pokój nauczycieli WF wraz z zapleczem oraz pomieszczenia magazynowe i porządkowe. Na piętrze budynku zaprojektowano dwa zespoły szatniowe ze wspólnym zapleczem sanitarnym oraz salę terapeutyczną.

2. Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się w załączonej dokumentacji projektowej opracowanej przez ABK PROJEKT, stanowiącej Załącznik nr 8 do SWZ.


Link do dokumentacji

http://gminakobierzyce.pl/rszizp/opp/dokumentacja_rozbudowa_przebudowa_b_szkolngo_Tyniec.7z

Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
DownloadPLN


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...