progress_icon

Proceeding establishment date: 2023-02-22

Gmina Kobierzyce

Al. Pałacowa 1

55-040 Kobierzyce

Tax ID [tax identification number]: 8961308068

Contact person:

Sylwester Janaszkiewicz

Tel.:

e-mail: sjanaszkiewicz@ugk.pl

Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej w miejscowości Bielany Wrocławskie, Gmina Kobierzyce wraz z wykonaniem nowego przejazdu dla rowerzystów oraz utwardzeń po obydwu stronach tej ulicy.

PROCEEDINGS NO Z61/1428

Purchasing mode: Podstawowy bez negocjacji

Signature of the case: RŚZiZP.271.5.2023

Type of order: Roboty budowlane

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

1. Zamówienie polega na przebudowie przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej w miejscowości Bielany Wrocławskie, Gmina Kobierzyce wraz z wykonaniem nowego przejazdu dla rowerzystów oraz przebudową utwardzeń po obydwu stronach ulicy

2. Zakłada się wykonanie następujących prac:

2.1. usunięcie istniejących warstw chodnika i ścieżki rowerowej;

2.2. usunięcie istniejącego wyniesionego przejścia dla pieszych;

2.3. frezowanie nawierzchni asfaltowej i podbudowy ul. Kolejowej;

2.4. korytowanie (w pozostałych miejscach) pod projektowane utwardzenia;

2.5. wykonanie nowych warstw nawierzchni i podbudowy dla ciągów pieszych (kostka betonowa), ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego (beton asfaltowy);

2.6. wykonanie wyniesionego przejścia i przejazdu rowerowego (beton asfaltowy) wraz z wykonaniem dodatkowych barierek rozdzielających (U-12A) i odpowiednim oznakowaniem pionowym i poziomym;

2.7. wywiezienie i utylizacja gruzu i asfaltu powstałego w wyniku rozbiórek

Szczegóły wykonania nawierzchni i warstw podbudowy przedstawiono w części rysunkowej dokumentacji projektowej -Załącznik nr 5 do SWZ.

Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
Download

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...