progress_icon

Proceeding establishment date: 2023-03-06

Gmina Kobierzyce

Al. Pałacowa 1

55-040 Kobierzyce

Tax ID [tax identification number]: 8961308068

Contact person:

Sylwester Janaszkiewicz

Tel.:

e-mail: sjanaszkiewicz@ugk.pl

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu znajdującego się przy szkole podstawowej w Kobierzycach.

PROCEEDINGS NO Z63/1428

Purchasing mode: Podstawowy bez negocjacji

Signature of the case: RŚZiZP.271.7.2023

Type of order: Usługi

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

1. Zamówienie polegać będzie na wykonaniu projektu zagospodarowania terenu sąsiadującego z budynkiem szkoły podstawowej w Kobierzycach zgodnie z załącznikiem mapowym. Główne założenia projektowe to:

a) zaprojektować elementy małej architektury oraz teren rekreacyjny dla uczniów

b) zaprojektować aranżację terenu przed frontem budynku szkoły (dobór odpowiedniej roślinności, ew. wytypowanie drzew i krzewów do wycinki)

c) zaprojektować rozwiązanie pozwalające na bezpieczną komunikację dzieci na trasie przystanek autobusowy – wejście główne do szkoły. Projekt należy skoordynować z pracami projektowymi związanymi z przebudową ul. Parkowej i Dębowej.

d) zaprojektować rozbiórkę murowanej wiaty na odpady oraz zaprojektować nową wiatę

e) zaprojektować rozbiórkę ogrodzenia znajdującego się przy ul. Parkowej wraz z podmurówką

f) zaprojektować wymianę ogrodzenia

g) zaprojektować odtworzenie zdegradowanego po wykonanych pracach budowalnych terenu znajdującego się wokół szkoły (zieleń, ciągi piesze) zgodnie z załącznikiem mapowym

h) zaprojektować parking zgodnie z załącznikiem mapowym wraz z likwidacją podziemnej infrastruktury technicznej

Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
DownloadPLN


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...