progress_icon

Proceeding establishment date: 2022-08-05

Gmina Kobierzyce

Al. Pałacowa 1

55-040 Kobierzyce

Tax ID [tax identification number]: 8961308068

Contact person:

Paulina Kosim

Tel.:

e-mail: pkosim@ugk.pl

Zakup akcesoriów do laptopów w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

PROCEEDINGS NO Z84/1429

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: RŚZiZP.271.36.2022

Type of order: Dostawy

Proceeding thresholds: European Union

Subject of the proceeding.:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 448 szt. fabrycznie nowych myszy optycznych, toreb na laptopy 15.6” oraz słuchawek i ich dostawa do miejsca wskazanego przez Zamawiającego znajdującego się na terenie gminy Kobierzyce. Zamówienie jest realizowane w ramach programu „Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

2. Zamówienie jest dofinansowanew ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

3. Szczegóły w SWZ.

Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
DownloadPLN


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...