Przenieś do treści

Proceedings

Lp. Name of proceeding Number of proceeding Starting date for submission of offers/ESPD Closing date for submission of offers/ESPD JEDZ Status
1. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do wskazanych budynków należących do Kobierzyckiej Grupy Zakupowej 2018/S 175-397189 2018-09-12 09:56 2018-12-03 14:00
2. Usługa polegająca na zapewnieniu monitoringu wizyjnego, telefonu alarmowego dla potrzeb Gminy Kobierzyce wraz z jego obsługą oraz wsparciem grupy interwencyjnej. 2018/S 164-374917 2018-08-28 13:36 2018-11-29 12:00
3. Świadczenie usługi polegającej na odbiorze, zbieraniu, transporcie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości na terenie gminy Kobierzyce oraz zagospodarowanie tych odpadów 2018/S 177-401383 2018-09-14 11:06 2018-11-22 10:00
Legend
- Current
- Finished

Instruction for ESPD document submission

  1. 1.Supplement the document available at page (if it does not work, copy the link to your browser: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl)
  2. 2.Fill in ESPD according to the instructions.
  3. 3.After the completion, download the document to your computer.
  4. 4.Sign the document with qualified electronic signature.
  5. 5.Add an attachment to the proceedings on the procurement platform:
  6. a)After clicking Submit ESPD a place will appear to upload the attachment.
  7. b)Enter your e-mail address.
  8. c)If you do not have an account on the Logintrade platform, please fill in your details.
  9. d)A message will be sent to the indicated e-mail address to confirm submission of the document ESPD.
  10. e)After approval, the document will be forwarded to The organizer of the proceedings.
OK