Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Search by case ref. no. or name:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Świadczenie usług transportowych na rzecz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Kobierzyce do placówek szkolno-wychowawczych i szkół oraz miejsc zamieszkania w roku szkolnym: 2024/2025 i 2025/2026. RŚZiZP.271.35.2024 2024-06-27 13:51 2024-08-01 13:00
2. Świadczenie usługi polegającej na odbiorze, zbieraniu, transporcie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i określonych nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Kobierzyce oraz zagospodarowanie tych odpadów RŚZiZP.271.24.2024 2024-06-26 14:44 2024-07-31 10:00
3. Świadczenie publicznego autobusowego transportu zbiorowego na linii 832 z podziałem na części 1-4 z wykorzystaniem środków transportu typu BUS. RŚZiZP.271.37.2024 2024-06-24 11:49 2024-07-26 12:00
4. Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu w miejscowości Kobierzyce z podziałem na 2 zadania RŚZiZP.271.43.2024 2024-07-16 14:38 2024-07-25 12:00
5. Wykonanie robót budowlanych wokół szkoły podstawowej w Kobierzycach – II POSTĘPOWANIE. RŚZiZP.271.42.2024 2024-07-09 14:22 2024-07-24 12:00
6. Sporządzenie planu ogólnego gminy Kobierzyce RŚZiZP.271.38.2024 2024-07-05 13:11 2024-07-23 10:00
7. Świadczenie publicznego autobusowego transportu zbiorowego na linii 822 i 842. RŚZiZP.271.42.2024 2024-07-03 14:28 2024-07-18 12:00
8. Wykonanie dokumentacji projektowej parkingów park and ride w miejscowościach: Wierzbice, Domasław, Pustków Żurawski w podziale na 3 części RŚZiZP.271.29.2024 2024-06-26 15:05 2024-07-05 10:00
9. Wykonanie robót budowlanych wokół szkoły podstawowej w Kobierzycach. RŚZiZP.271.34.2024 2024-06-07 08:48 2024-06-25 12:00
10. Wykonywanie robót budowlanych - remontowych w branżach: ogólnobudowlanej, instalacyjno-sanitarnej i elektrycznej w obiektach należących do zasobu Gminy Kobierzyce w latach 2023/2024. RŚZiZP.271.36.2024 2024-06-07 12:16 2024-06-24 10:00
11. Świadczenie usługi polegającej na utrzymaniu w czystości przystanków autobusowych, wiat przystankowych oraz opróżnianiu wraz z myciem i konserwacją koszy na śmieci (ulicznych i na przystankach autobusowych) oraz na psie odchody na terenie gminy Kobierzyce. RŚZiZP.271.26.2024 2024-05-14 09:26 2024-05-24 13:00
12. Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Kobierzyce – z podziałem na 9 części RŚZiZP.271.28.2024 2024-04-30 12:32 2024-05-10 10:00
13. Konserwacja i bieżące utrzymanie oświetlenia stanowiącego majątek Gminy Kobierzyce. RŚZiZP.271.23.2024 2024-04-29 13:49 2024-05-09 13:00
14. Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej oraz tłuczniowej i z kostki betonowej na terenie gminy Kobierzyce. RŚZiZP.271.19.2024 2024-04-12 13:27 2024-05-07 13:00
15. Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu w obrębie ulic Biskupickiej, Szkolnej, Kwiatowej i Świdnickiej w miejscowości Tyniec Mały. RŚZiZP.271.25.2024 2024-04-22 10:00 2024-04-30 12:00
16. Świadczenie na rzecz Gminy Kobierzyce usług związanych z koszeniem poboczy, skarp i przeciwskarp dróg gminnych i powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Kobierzyce przy użyciu sprzętu mechanicznego w latach 2024-2025. RŚZiZP.271.21.2024 2024-04-18 14:22 2024-04-26 12:00
17. Przeprowadzenie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej Gminy Kobierzyce i wykonanie jej opracowania pn.: Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Kobierzyce – II postępowanie RŚZiZP.271.20.2024 2024-04-12 13:04 2024-04-23 12:00
18. Nasadzenia zieleni Izolacyjnej działki 4/23, 4/26 obręb Magnice etap I. RŚZiZP.271.17.2024 2024-04-04 12:28 2024-04-16 12:00
19. Świadczenie publicznego autobusowego transportu zbiorowego na linii 832 z wykorzystaniem środków transportu typu BUS. RŚZiZP.271.10.2024 2024-03-06 13:50 2024-04-12 12:00
20. Usługa polegająca na zapewnieniu monitoringu wizyjnego, telefonu alarmowego dla potrzeb Gminy Kobierzyce wraz z jego obsługą oraz wsparciem grupy interwencyjnej. RŚZiZP.271.16.2024 2024-04-03 15:23 2024-04-11 12:00
21. Zagospodarowanie pasa zieleni przy ul. Dworcowej (dz. 243/12 i 242/5) w Bielanach Wrocławskich RŚZiZP.271.15.2024 2024-03-22 12:29 2024-04-09 10:00
22. Przeprowadzenie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej Gminy Kobierzyce i wykonanie jej opracowania pn.: Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Kobierzyce. RŚZiZP.271.13.2024 2024-03-20 11:46 2024-04-03 12:00
23. Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Kobierzyce – z podziałem na 7 części RŚZiZP.271.9.2024 2024-03-05 14:41 2024-03-18 15:00
24. Usługa polegająca na zapewnieniu monitoringu wizyjnego, telefonu alarmowego dla potrzeb Gminy Kobierzyce wraz z jego obsługą oraz wsparciem grupy interwencyjnej. RŚZiZP.271.12.2024 2024-03-07 11:47 2024-03-15 12:00
25. Budowa ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Tyniec Mały – Żerniki Małe, gmina Kobierzyce w formule zaprojektuj i buduj RŚZiZP.271.2.2024 2024-02-16 13:24 2024-03-14 10:00
26. Pielęgnacja istniejących nasadzeń w pasach drogowych w gminie Kobierzyce. RŚZiZP.271.8.2024 2024-02-22 09:22 2024-03-06 13:00
27. Przebudowa drogi gminnej (ul. Szkolna) polegająca na budowie chodnika w miejscowości Tyniec Mały gm. Kobierzyce. RŚZiZP.271.7.2024 2024-02-16 10:08 2024-03-05 13:00
28. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pełczyce RŚZiZP.271.1.2024 2024-01-05 14:00 2024-02-20 12:00
29. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej Ślęza – Wysoka na odcinku od budynku świetlicy wiejskiej w Ślęzie (ul. Główna 23a) do ul. Pszennej w Ślęzie oraz uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID. RŚZiZP.271.6.2024 2024-02-01 12:59 2024-02-12 13:00
30. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku remizy strażackiej w Pustkowie Wilczkowskim. RŚZiZP.271.5.2024 2024-01-23 15:03 2024-02-06 12:00
Legenda
- Current
- Archive