Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Dokończenie modernizacji szkoły podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim wraz z wykonaniem elementów zagospodarowania terenu. RŚZiZP.271.8.2023 2023-03-31 12:10 2023-04-18 13:00
2. Zakup fabrycznie nowego samochodu dostawczego z wywrotem dla potrzeb ekipy porządkowej Gminy Kobierzyce - II POSTĘPOWANIE. RŚZiZP.271.10.2023 2023-03-17 14:22 2023-03-29 12:00
3. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu znajdującego się przy szkole podstawowej w Kobierzycach. RŚZiZP.271.7.2023 2023-03-06 13:45 2023-03-20 12:00
4. Zakup fabrycznie nowego samochodu dostawczego 3 osobowego z wywrotem jednostronnym dla potrzeb ekipy porządkowej Gminy Kobierzyce. RŚZiZP.271.6.2023 2023-03-02 13:51 2023-03-15 12:00
5. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej w miejscowości Bielany Wrocławskie, Gmina Kobierzyce wraz z wykonaniem nowego przejazdu dla rowerzystów oraz utwardzeń po obydwu stronach tej ulicy. RŚZiZP.271.5.2023 2023-02-22 11:43 2023-03-09 12:00
6. Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego na drogach gminnych w wybranych miejscowościach na terenie Gminy Kobierzyce RŚZiZP.271.4.2023 2023-02-24 13:06 2023-03-07 11:00
7. Pielęgnacja nasadzeń w pasach drogowych w 11 miejscowościach w gminie Kobierzyce. RŚZiZP.271.3.2023 2023-02-08 10:10 2023-02-16 13:00
8. Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Tyńcu Małym - inwestycja dofinansowana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. RŚZiZP.271.62.2022 2022-11-18 11:25 2023-02-03 12:00
9. Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Kobierzyce – z podziałem na 3 części RŚZiZP.271.2.2023 2023-01-20 13:14 2023-02-01 10:00
10. Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę i wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w zakresie budowy budynku administracji publicznej Urzędu Gminy Kobierzyce w technologii kontenerowej lub modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 384/2 w Kobierzycach. RŚZiZP.271.65.2022 2023-01-02 11:24 2023-01-17 13:00
11. Wykonanie kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych wybranych inwestycji drogowych na terenie gminy Kobierzyce – z podziałem na 4 części RŚZiZP.271.64.2022 2022-12-05 14:59 2023-01-05 09:00
12. Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę i wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w zakresie budowy budynku administracji publicznej Urzędu Gminy Kobierzyce w technologii kontenerowej lub modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 384/2 w Kobierzycach. RŚZiZP.271.59.2022 2022-10-28 09:52 2022-12-02 13:00
13. Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Szczepankowice, Budziszów, Tyniec nad Ślęzą, Pustków Wilczkowski RŚZiZP.271.63.2022 2022-11-24 14:46 2022-12-02 09:00
14. Rozbudowa zespołu szkolno – przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, wykonaniem prac przy zagospodarowaniu terenu oraz przeprowadzeniu robót budowlanych w istniejącym budynku szkoły wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. RŚZiZP.271.47.2022 2022-09-28 09:51 2022-11-22 13:00
15. Dostawa oleju opałowego w latach 2022-2023 do wskazanych budynków w Gminie Kobierzyce. RŚZiZP.271.60.2022 2022-11-08 08:58 2022-11-18 13:00
16. Dostawa sprzętu IT dla Urzędu Gminy Kobierzyce z podziałem na dwa zadania RŚZiZP.271.52.2022 2022-10-14 10:30 2022-11-17 12:00
17. Kompleksowa ochrona fizyczna obiektu i mienia znajdującego się na terenie obiektu chronionego: siedziba Urzędu Gminy w Kobierzycach przy al. Pałacowej 1 RŚZiZP.271.61.2022 2022-11-04 12:14 2022-11-16 12:00
18. Budowa ekranu dźwiękochłonnego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Owsianka RŚZiZP.271.57.2022 2022-10-18 15:23 2022-11-09 09:00
19. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do wskazanych budynków należących do Kobierzyckiej Grupy Zakupowej RŚZiZP.271.51.2022 2022-10-10 09:59 2022-11-07 09:00
20. Rozbudowa drogi gminnej od m. Kobierzyce (ul. Sportowa km 0+000,00 -0,064,00) do m. Chrzanów (ul. Kobierzycka km 0+064,00-1+185,93), wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Lipową w m. Chrzanów RŚZiZP.271.54.2022 2022-10-07 12:04 2022-11-03 12:00
21. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych sprzętem mechanicznym na terenie Gminy Kobierzyce RŚZiZP.271.48.2022 2022-10-17 12:46 2022-11-02 11:00
22. Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej, tłuczniowej i z kostki betonowej na terenie gminy Kobierzyce RŚZiZP.271.55.2022 2022-10-13 12:11 2022-10-28 09:00
23. Licencje serwerowe i dostępowe dla Urzędu Gminy Kobierzyce. RŚZiZP.271.53.2022 2022-10-11 10:24 2022-10-19 12:00
24. Przebudowa dróg gminnych ul. Spacerowej oraz ul. Ogrodowej w miejscowości Bąki wraz z budową chodników, rozbudową sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz budową kanalizacji deszczowej (II Postępowanie). RŚZiZP.271.49.2022 2022-09-20 12:23 2022-10-17 09:00
25. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żurawice (II Postępowanie) RŚZiZP.271.50.2022 2022-09-21 12:41 2022-10-17 09:00
26. Świadczenie usług polegającej na odbiorze, zbieraniu, transporcie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i określonych nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Kobierzyce oraz zagospodarowanie tych odpadów. RŚZiZP.271.32.2022 2022-07-22 09:27 2022-10-12 11:00
27. Rozbudowa zespołu szkolno – przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, wykonaniem prac przy zagospodarowaniu terenu oraz przeprowadzeniu robót budowlanych w istniejącym budynku szkoły wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. RŚZiZP.271.12.2022 2022-09-28 09:35 2022-09-28 09:43
28. Wykonanie kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych wybranych inwestycji drogowych na terenie gminy Kobierzyce - z podziałem na 4 części RŚZiZP.271.42.2022 2022-08-24 12:56 2022-09-26 09:00
29. II POSTĘPOWANIE - Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej w miejscowości Bielany Wrocławskie, Gmina Kobierzyce wraz z wykonaniem nowego przejazdu dla rowerzystów oraz utwardzeń po obydwu stronach tej ulicy. RŚZiZP.271.46.2022 2022-09-02 14:26 2022-09-19 12:00
30. Zakup akcesoriów do laptopów w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” RŚZiZP.271.36.2022 2022-08-05 09:16 2022-09-12 09:00
Legenda
- Current
- Archive