Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym uchwałami Rady Gminy Kobierzyce – z podziałem na 4 części 2020r. 2020-05-13 13:07 2020-05-28 11:00
2. Ubezpieczenie majątkowe Gminy Kobierzyce. 2020-04-08 15:06 2020-04-30 09:00
3. Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Wysoka, Gmina Kobierzyce - postępowanie unieważnione 2020-03-26 14:12 2020-04-27 12:46
4. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych. 2020-04-17 13:46 2020-04-24 14:00
5. Świadczenie usług prawniczych – obsługa prawna Urzędu Gminy Kobierzyce i innych jednostek organizacyjnych Gminy Kobierzyce 2020-04-07 14:07 2020-04-15 09:00
6. Świadczenie usługi polegającej na utrzymaniu w czystości przystanków autobusowych, wiat przystankowych oraz opróżnianiu wraz z myciem i konserwacją koszy na śmieci (ulicznych i na przystankach autobusowych) oraz na psie odchody na terenie Gminy 2020-03-13 09:17 2020-03-23 09:00
7. Świadczenie na rzecz Gminy Kobierzyce usług związanych z koszeniem poboczy, skarp i przeciwskarp dróg gminnych i powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Kobierzyce przy użyciu sprzętu mechanicznego w latach 2020-2021 2020-03-04 10:23 2020-03-17 11:00
8. Wykonywanie robót remontowych gminnego oświetlenia drogowego w roku 2020. 2020-02-28 12:15 2020-03-16 13:00
9. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy w Nowinach wraz z koncepcją przebudowy drogi i budowy chodników. 2020-02-20 11:18 2020-03-02 13:00
10. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku szkoły podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 2020-02-10 14:08 2020-02-18 09:00
11. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy w Nowinach wraz z koncepcją przebudowy drogi i budowy chodników. 2020-01-30 11:06 2020-02-10 13:00
12. Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego na drogach gminnych w wybranych miejscowościach na terenie Gminy Kobierzyce 2020-01-31 12:11 2020-02-10 09:00
13. DIALOG TECHNICZNY 2020-01-10 10:05 2020-01-27 15:30
14. Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym uchwałami Rady Gminy Kobierzyce – z podziałem na 7 części 2020r. 2020-01-13 13:23 2020-01-22 11:00
15. Budowa kanalizacji w Gminie Kobierzyce etap II – budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. 2019-11-21 15:12 2019-12-16 12:00
16. Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektu i mienia znajdującego się na terenie obiektu chronionego: siedziba Urzędu Gminy w Kobierzycach przy al. Pałacowej 1 oraz przyległych parkingów, w latach 2020-2021 2019-11-25 13:06 2019-12-11 11:00
17. Nawodnienie boiska do piłki nożnej w miejscowości Pustków Wilczkowski w systemie zaprojektuj i wybuduj. 2019-11-06 10:08 2019-11-21 13:00
18. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy w Nowinach wraz z koncepcją przebudowy drogi i budowy chodników. 2019-11-12 12:13 2019-11-20 13:00
19. Dostawa i montaż urządzeń służących do wyposażenia placów zabaw należących do gm. Kobierzyce 2019-10-24 14:10 2019-11-04 08:00
20. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 1960D ul. Kwiatowej i ul. Św. Józefa z drogami gminnymi ul. Pogodną i ul. Parkową w Magnicach w Gminie Kobierzyce wraz z 2019-10-18 11:58 2019-10-28 09:00
21. Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placów zabaw na terenie gminy Kobierzyce 2019-10-02 14:15 2019-10-10 11:00
22. Budowa oświetlenia drogowego w wybranych miejscowościach Gminy Kobierzyce na podstawie dokumentacji projektowo-technicznych. 2019-08-28 14:57 2019-09-17 13:00
23. Nawodnienie boiska do piłki nożnej w miejscowości Pustków Wilczkowski w systemie zaprojektuj i wybuduj. 2019-08-12 13:33 2019-08-27 13:00
24. Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placów zabaw w 13 sołectwach, z podziałem na 13 części, na terenie gminy Kobierzyce w roku 2019. 2019-08-14 13:20 2019-08-26 11:00
25. Świadczenie na rzecz Gminy Kobierzyce stałych usług przewozowych autobusami dzieci do szkół i oddziałów przedszkolnych, ustalonymi trasami na terenie Gminy Kobierzyce, w okresie roku szkolnego: 2019/2020 i 2020/2021 2019-07-24 10:53 2019-08-26 10:00
26. Oznakowanie tras rowerowych K1 i K2 na terenie Gminy Kobierzyce – IV Postępowania 2019-08-14 11:18 2019-08-22 09:00
27. Budowa oświetlenia drogowego w wybranych miejscowościach Gminy Kobierzyce na podstawie dokumentacji projektowo-technicznych. 2019-08-02 10:49 2019-08-19 13:00
28. Dostawa i montaż oznakowania pionowego dróg gminnych na terenie Gminy Kobierzyce w latach 2019-2021 2019-08-01 12:03 2019-08-09 09:00
29. Opracowanie dok.proj., uzyskanie pozwolenia na budowę/ZRID i wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, w zakresie budowy przedszkola w Gminie Kobierzyce, m. Wysoka, ul. Radosna 2019-07-22 11:45 2019-08-06 09:00
30. Oznakowanie tras rowerowych K1 i K2 na terenie Gminy Kobierzyce – III Postępowania 2019-07-26 10:48 2019-08-05 09:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne