Przenieś do treści

Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Przebudowa drogi powiatowej 1972D polegająca na budowie chodnika na ul. Oławskiej w Domasławiu 2021-04-27 10:43 2021-05-13 09:00
2. Przebudowa ul. Kwiatowej i ul. Spokojnej w miejscowości Kobierzyce. 2021-04-12 16:27 2021-05-06 12:00
3. Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Kobierzyce – z podziałem na 2 części 2021-04-27 14:55 2021-05-05 09:00
4. Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce etap III – budowa dodatkowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w m. Pełczyce, Chrzanów, Księginice, Żerniki Małe oraz Krzyżowice, zdanie realizowane w formule zaprojektuj i 2021-04-14 12:39 2021-04-30 12:00
5. Bezgotówkowy zakup paliw płynnych dla potrzeb samochodów i innych pojazdów oraz sprzętów będących własnością Gminy Kobierzyce. 2021-04-01 13:25 2021-04-13 13:00
6. Budowa oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Domasław 2021-03-23 14:08 2021-04-12 09:00
7. Wykonanie koncepcji projektowych budowy ciągów pieszo - rowerowych na terenie gminy Kobierzyce – z podziałem na 2 części 2021-03-26 12:54 2021-04-06 09:00
8. Świadczenie usługi związanej z utrzymaniem terenów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kobierzyce 2021-03-18 15:25 2021-03-26 09:00
9. Budowa i przebudowa dróg dla rowerów oraz budowa parkingów P&R i B&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bielanach Wrocławskich w formule zaprojektuj i wybuduj. 2021-03-09 15:36 2021-03-24 13:00
10. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej dla inwestycji realizowanych przez Gminę Kobierzyce 2021-02-23 13:35 2021-03-03 09:00
11. Wykonanie koncepcji projektowych budowy ciągów pieszo - rowerowych na terenie gminy Kobierzyce – z podziałem na 4 części – III Postępowanie 2021-02-22 14:51 2021-03-02 09:00
12. Dostawa łączy internetowych dla Urzędu Gminy Kobierzyce oraz Radnych i Sołtysów Gminy Kobierzyce. 2020-12-31 12:12 2021-01-29 12:00
13. Budowa i przebudowa dróg dla rowerów oraz budowa parkingów P&R i B&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bielanach Wrocławskich w formule zaprojektuj i wybuduj. 2020-12-29 14:20 2021-01-26 13:00
14. Opracowanie Programu poprawy stanu środowiska przyrodniczego i adaptacji do zmian klimatu Gminy Kobierzyce 2020-11-24 18:06 2021-01-15 11:00
15. Bezgotówkowy zakup paliw płynnych dla potrzeb samochodów i innych pojazdów oraz sprzętów będących własnością Gminy Kobierzyce. 2020-12-22 10:09 2021-01-07 13:00
16. Wykonanie koncepcji projektowych budowy ciągów pieszo - rowerowych na terenie gminy Kobierzyce – z podziałem na 4 części – II Postępowanie 2020-12-17 12:07 2021-01-05 09:00
17. Bezgotówkowy zakup paliw płynnych dla potrzeb samochodów i innych pojazdów oraz sprzętów będących własnością Gminy Kobierzyce. 2020-12-04 14:42 2020-12-14 13:00
18. Świadczenie usługi polegającej na odbiorze, transporcie odpadów komunalnych pochodzących z wybranych nieruchomości gminnych na terenie gminy Kobierzyce 2020-11-11 11:22 2020-12-14 10:00
19. Wykonanie koncepcji projektowych budowy ciągów pieszo - rowerowych na terenie gminy Kobierzyce – z podziałem na 4 części 2020-11-30 12:48 2020-12-08 09:00
20. Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym uchwałami Rady Gminy Kobierzyce – z podziałem na 4 części 2020-11-23 11:13 2020-12-01 09:00
21. Budowa oświetlenia drogowego w wybranych miejscowościach Gminy Kobierzyce na podstawie dokumentacji projektowo-technicznych. 2020-11-05 12:59 2020-11-24 14:00
22. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do wskazanych budynków należących do Kobierzyckiej Grupy Zakupowej. 2020-10-20 09:46 2020-11-20 09:00
23. Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej oraz tłuczniowej na terenie gminy Kobierzyce 2020-10-20 14:17 2020-11-04 09:00
24. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Szkolnej 2 w Tyńcu Małym. 2020-10-22 12:05 2020-11-02 13:00
25. Świadczenie usługi polegającej na odbiorze, zbieraniu, transporcie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kobierzyce oraz zagospodarowanie tych odpadów 2020-09-07 13:04 2020-10-28 13:00
26. Budowa i przebudowa dróg dla rowerów oraz budowa parkingów P&R i B&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bielanach Wrocławskich w formule zaprojektuj i wybuduj. 2020-10-02 09:52 2020-10-21 13:00
27. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy świetlicy oraz budowy chodnika w miejscowości Biskupice Podgórne w podziale na dwa zadania. 2020-10-08 09:48 2020-10-16 13:00
28. Przebudowa przepustu w miejscowości Pełczyce w ciągu ul. Długiej w km. 0+112 na terenie gminy Kobierzyce 2020-09-11 09:52 2020-10-02 09:00
29. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy świetlicy oraz budowy chodnika w miejscowości Biskupice Podgórne w podziale na dwa zadania. 2020-09-16 12:54 2020-09-25 13:00
30. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych sprzętem mechanicznym na terenie Gminy Kobierzyce 2020-08-19 12:18 2020-09-24 13:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne