Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
31. Przebudowa dróg gminnych ul. Spacerowej oraz ul. Ogrodowej w miejscowości Bąki wraz z budową chodników, rozbudową sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz budową kanalizacji deszczowej (II Postępowanie). RŚZiZP.271.49.2022 2022-09-20 12:23 2022-10-17 09:00
32. Świadczenie usług polegającej na odbiorze, zbieraniu, transporcie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i określonych nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Kobierzyce oraz zagospodarowanie tych odpadów. RŚZiZP.271.32.2022 2022-07-22 09:27 2022-10-12 11:00
33. Rozbudowa zespołu szkolno – przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, wykonaniem prac przy zagospodarowaniu terenu oraz przeprowadzeniu robót budowlanych w istniejącym budynku szkoły wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. RŚZiZP.271.12.2022 2022-09-28 09:35 2022-09-28 09:43
34. Wykonanie kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych wybranych inwestycji drogowych na terenie gminy Kobierzyce - z podziałem na 4 części RŚZiZP.271.42.2022 2022-08-24 12:56 2022-09-26 09:00
35. II POSTĘPOWANIE - Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej w miejscowości Bielany Wrocławskie, Gmina Kobierzyce wraz z wykonaniem nowego przejazdu dla rowerzystów oraz utwardzeń po obydwu stronach tej ulicy. RŚZiZP.271.46.2022 2022-09-02 14:26 2022-09-19 12:00
36. Zakup akcesoriów do laptopów w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” RŚZiZP.271.36.2022 2022-08-05 09:16 2022-09-12 09:00
37. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej w miejscowości Bielany Wrocławskie, Gmina Kobierzyce wraz z wykonaniem nowego przejazdu dla rowerzystów oraz utwardzeń po obydwu stronach tej ulicy. RŚZiZP.271.38.2022 2022-08-17 11:59 2022-09-01 12:00
38. Budowa remizy strażackiej w miejscowości Kobierzyce. RŚZiZP.271.39.2022 2022-08-12 10:57 2022-08-29 12:00
39. Pielęgnacja nasadzeń w pasach drogowych w miejscowościach Wierzbice, Bielany Wrocławskie i Kobierzyce. RŚZiZP.271.41.2022 2022-08-12 10:30 2022-08-25 13:00
40. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy bieżni sportowej na działce 122 w Kobierzycach. RŚZiZP.271.40.2022 2022-08-10 09:50 2022-08-24 13:00
41. Przebudowa dróg gminnych ul. Łąkowej, ul. Spacerowej oraz ul. Ogrodowej w miejscowości Bąki wraz z budową chodników, rozbudową sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz budową kanalizacji deszczowej. RŚZiZP.271.35.2022 2022-07-26 11:46 2022-08-18 09:00
42. Wykonanie koncepcji projektowej przebudowy drogi gminnej wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Ślęza – Wysoka (II Postępowanie) RŚZiZP.271.37.2022 2022-08-02 10:10 2022-08-10 10:00
43. Świadczenie usług transportowych na rzecz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Kobierzyce do placówek szkolno-wychowawczych i szkół oraz miejsc zamieszkania w roku szkolnym: 2022/2023 i 2023/2024. RŚZiZP.271.29.2022 2022-07-05 13:55 2022-08-05 13:00
44. Pielęgnacja nasadzeń w pasach drogowych w miejscowościach Wierzbice, Bielany Wrocławskie i Kobierzyce. RŚZiZP.271.33.2022 2022-07-21 12:26 2022-07-29 13:00
45. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy bieżni sportowej na działce 122 w Kobierzycach. RŚZiZP.271.34.2022 2022-07-20 09:10 2022-07-28 13:00
46. Przebudowa drogi powiatowej 1963D i 2075D oraz budowa chodników w miejscowości Tyniec nad Ślęzą – etap 3 (III Postępowanie) RŚZiZP.271.31.2022 2022-07-13 11:07 2022-07-28 09:00
47. Wykonanie kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych wybranych inwestycji drogowych na terenie gminy Kobierzyce - z podziałem na 11 części RŚZiZP.271.27.2022 2022-06-24 09:23 2022-07-21 09:00
48. Wykonanie koncepcji projektowej przebudowy drogi gminnej wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Ślęza - Wysoka RŚZiZP.271.30.2022 2022-07-11 12:10 2022-07-19 09:00
49. Wykonanie remontu i modernizacji szkoły podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim w zakresie wykonania robót elewacyjnych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz izolacji fundamentów. RŚZiZP.271.28.2022 2022-06-27 12:46 2022-07-12 12:00
50. Przebudowa drogi powiatowej 1963D i 2075D oraz budowa chodników w miejscowości Tyniec nad Ślęzą – etap 3 (II Postępowanie) RŚZiZP.271.26.2022 2022-06-20 09:29 2022-07-05 09:00
51. Przebudowa drogi ul. Racławickiej w m. Żerniki Małe poprzez budowę chodnika. RŚZiZP.271.25.2022 2022-06-09 14:14 2022-06-24 13:00
52. Przebudowa drogi powiatowej 1963D i 2075D oraz budowa chodników w miejscowości Tyniec nad Ślęzą – etap 3 RŚZiZP.271.24.2022 2022-05-30 13:13 2022-06-14 09:00
53. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy bieżni sportowej na działce 122 w Kobierzycach. RŚZiZP.271.22.2022 2022-05-26 11:20 2022-06-06 13:00
54. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żurawice RŚZiZP.271.18.2022 2022-05-04 16:38 2022-05-19 09:00
55. Świadczenie usługi polegającej na utrzymaniu w czystości przystanków autobusowych, wiat przystankowych oraz opróżnianiu wraz z myciem i konserwacją koszy na śmieci (ulicznych i na przystankach autobusowych) oraz na psie odchody na terenie Gminy Kobierzyce RŚZiZP.271.21.2022 2022-05-10 08:44 2022-05-19 09:00
56. Budowa parkingu przy ul. Parkowej w miejscowości Domasław. RŚZiZP.271.20.2022 2022-04-29 14:17 2022-05-16 13:00
57. Prowadzenie nadzorów inwestorskich w branży ogólnobudowlanej oraz wybranych elementów branży drogowej robót budowlanych realizowanych przez Gminę Kobierzyce RŚZiZP.271.19.2022 2022-05-05 13:22 2022-05-13 09:00
58. Wykonanie remontu i przebudowy szkoły podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim wraz z remontem elementów zagospodarowania terenu – II POSTĘPOWANIE. RŚZiZP.271.16.2022 2022-04-25 14:00 2022-05-12 12:00
59. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Solna RŚZiZP.271.17.2022 2022-04-27 15:08 2022-05-12 09:00
60. Wykonanie kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych wybranych inwestycji drogowych na terenie gminy Kobierzyce z podziałem na 7 części RŚZiZP.271.9.2022 2022-03-28 11:42 2022-05-11 09:00
Legenda
- Current
- Archive