Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
121. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do wskazanych budynków należących do Kobierzyckiej Grupy Zakupowej. RŚZiZP.271.36.2020 2020-10-20 09:46 2020-11-20 09:00
122. Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej oraz tłuczniowej na terenie gminy Kobierzyce RŚZiZP.271.37.2020 2020-10-20 14:17 2020-11-04 09:00
123. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Szkolnej 2 w Tyńcu Małym. RŚZiZP.271.38.2020 2020-10-22 12:05 2020-11-02 13:00
124. Świadczenie usługi polegającej na odbiorze, zbieraniu, transporcie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kobierzyce oraz zagospodarowanie tych odpadów RŚZiZP.271.24.2020 2020-09-07 13:04 2020-10-28 13:00
125. Budowa i przebudowa dróg dla rowerów oraz budowa parkingów P&R i B&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bielanach Wrocławskich w formule zaprojektuj i wybuduj. RŚZiZP.271.32.2020 2020-10-02 09:52 2020-10-21 13:00
126. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy świetlicy oraz budowy chodnika w miejscowości Biskupice Podgórne w podziale na dwa zadania. RŚZiZP.271.35.2020 2020-10-08 09:48 2020-10-16 13:00
127. Przebudowa przepustu w miejscowości Pełczyce w ciągu ul. Długiej w km. 0+112 na terenie gminy Kobierzyce RŚZiZP.271.31.2020 2020-09-11 09:52 2020-10-02 09:00
128. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy świetlicy oraz budowy chodnika w miejscowości Biskupice Podgórne w podziale na dwa zadania. RŚZiZP.271.33.2020 2020-09-16 12:54 2020-09-25 13:00
129. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych sprzętem mechanicznym na terenie Gminy Kobierzyce RŚZiZP.271.28.2020 2020-08-19 12:18 2020-09-24 13:00
130. Budowa dróg o nawierzchni tłuczniowej i ulepszonej na terenie Gminy Kobierzyce – II Postępowanie. RŚZiZP.271.26.2020 2020-07-29 09:58 2020-08-21 09:00
131. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych. RŚZiZP.271.25.2020 2020-07-30 12:35 2020-08-19 13:00
132. Budowa dróg o nawierzchni tłuczniowej i ulepszonej na terenie Gminy Kobierzyce RŚZiZP.271.23.2020 2020-07-03 13:09 2020-07-20 09:00
133. Budowa i przebudowa dróg dla rowerów oraz budowa parkingów P&R i B&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bielanach Wrocławskich w formule zaprojektuj i wybuduj RŚZiZP.271.22.2020 2020-06-23 13:17 2020-07-15 13:00
134. Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych dotyczących przebudowy drogi ul. Spacerowej, Ogrodowej, Łąkowej, Polnej w miejscowości Bąki - II ZADANIA RŚZiZP.271.19.2020 2020-06-30 12:42 2020-07-09 13:00
135. Prowadzenie nadzorów inwestorskich w branży ogólnobudowlanej oraz wybranych elementów branży drogowej robót budowlanych realizowanych przez Gminę Kobierzyce RŚZiZP.271.20.2020 2020-06-18 14:22 2020-06-26 09:00
136. Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym uchwałami Rady Gminy Kobierzyce – z podziałem na 4 części 2020r. RŚZiZP.271.18.2020 2020-05-13 13:07 2020-05-28 11:00
137. Ubezpieczenie majątkowe Gminy Kobierzyce. RŚZiZP.271.11.2020 2020-04-08 15:06 2020-04-30 09:00
138. Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Wysoka, Gmina Kobierzyce - postępowanie unieważnione RŚZiZP.271.12.2020 2020-03-26 14:12 2020-04-27 12:46
139. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych. RŚZiZP.271.16.2020 2020-04-17 13:46 2020-04-24 14:00
140. Świadczenie usług prawniczych – obsługa prawna Urzędu Gminy Kobierzyce i innych jednostek organizacyjnych Gminy Kobierzyce RŚZiZP.271.14.2020 2020-04-07 14:07 2020-04-15 09:00
141. Świadczenie usługi polegającej na utrzymaniu w czystości przystanków autobusowych, wiat przystankowych oraz opróżnianiu wraz z myciem i konserwacją koszy na śmieci (ulicznych i na przystankach autobusowych) oraz na psie odchody na terenie Gminy RŚZiZP.271.10.2020 2020-03-13 09:17 2020-03-23 09:00
142. Świadczenie na rzecz Gminy Kobierzyce usług związanych z koszeniem poboczy, skarp i przeciwskarp dróg gminnych i powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Kobierzyce przy użyciu sprzętu mechanicznego w latach 2020-2021 RŚZiZP.271.7.2020 2020-03-04 10:23 2020-03-17 11:00
143. Wykonywanie robót remontowych gminnego oświetlenia drogowego w roku 2020. RŚZiZP.271.8.2020 2020-02-28 12:15 2020-03-16 13:00
144. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy w Nowinach wraz z koncepcją przebudowy drogi i budowy chodników. RŚZiZP.271.6.2020 2020-02-20 11:18 2020-03-02 13:00
145. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku szkoły podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego. RŚZiZP.271.4.2020 2020-02-10 14:08 2020-02-18 09:00
146. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy w Nowinach wraz z koncepcją przebudowy drogi i budowy chodników. RŚZiZP.271.3.2020 2020-01-30 11:06 2020-02-10 13:00
147. Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego na drogach gminnych w wybranych miejscowościach na terenie Gminy Kobierzyce RŚZiZP.271.2.2020 2020-01-31 12:11 2020-02-10 09:00
148. DIALOG TECHNICZNY RŚZiZP.271.58.2019 2020-01-10 10:05 2020-01-27 15:30
149. Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym uchwałami Rady Gminy Kobierzyce – z podziałem na 7 części 2020r. RŚZiZP.271.1.2020 2020-01-13 13:23 2020-01-22 11:00
150. Budowa kanalizacji w Gminie Kobierzyce etap II – budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. RŚZiZP.271.54.2019 2019-11-21 15:12 2019-12-16 12:00
Legenda
- Current
- Archive