Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
91. Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Wysoka, Gmina Kobierzyce. RŚZiZP.271.17.2021 2021-05-19 13:16 2021-07-02 12:00
92. Przebudowa ul. Kasztanowej w miejscowości Cieszyce w systemie zaprojektuj i wybuduj. RŚZiZP.271.23.2021 2021-06-17 13:09 2021-07-02 12:00
93. Wykonanie dokończenia modernizacji szkoły podstawowej w Kobierzycach w zakresie wykonania robót budowlanych zewnętrznych. RŚZiZP.271.24.2021 2021-06-17 15:23 2021-07-01 12:00
94. Wykonanie robót budowlanych polegających na konserwacji i restauracji pomnika św. Jana Nepomucena w Tyńcu n/Ślęzą RŚZiZP.271.20.2021 2021-05-19 14:57 2021-06-09 09:00
95. Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce etap III – POSTĘPOWANIE II RŚZiZP.271.16.2021 2021-05-13 14:54 2021-05-28 12:00
96. Wykonywanie robót budowlano-remontowych w branżach: ogólnobudowlanej, instalacyjno-sanitarnej i elektrycznej w obiektach należących do zasobu Gminy Kobierzyce w latach 2021-2022. RŚZiZP.271.14.2021 2021-05-13 11:48 2021-05-28 12:00
97. Wykonanie kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy chodników na terenie gminy Kobierzyce – z podziałem na 5 części. RŚZiZP.271.18.2021 2021-05-18 14:17 2021-05-27 13:00
98. Wykonanie kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy drogi i ciągu pieszo-jezdnego na terenie gminy Kobierzyce – z podziałem na 2 części. RŚZiZP.271.15.2021 2021-05-17 11:24 2021-05-26 13:00
99. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontów dróg gminnych w gminie Kobierzyce RŚZiZP.271.19.2021 2021-05-17 14:36 2021-05-25 09:00
100. Przebudowa drogi powiatowej 1972D polegająca na budowie chodnika na ul. Oławskiej w Domasławiu RŚZiZP.271.12.2021 2021-04-27 10:43 2021-05-13 09:00
101. Przebudowa ul. Kwiatowej i ul. Spokojnej w miejscowości Kobierzyce. RŚZiZP.271.10.2021 2021-04-12 16:27 2021-05-06 12:00
102. Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Kobierzyce – z podziałem na 2 części RŚZiZP.271.13.2021 2021-04-27 14:55 2021-05-05 09:00
103. Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce etap III – budowa dodatkowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w m. Pełczyce, Chrzanów, Księginice, Żerniki Małe oraz Krzyżowice, zdanie realizowane w formule zaprojektuj i RŚZiZP.271.11.2021 2021-04-14 12:39 2021-04-30 12:00
104. Bezgotówkowy zakup paliw płynnych dla potrzeb samochodów i innych pojazdów oraz sprzętów będących własnością Gminy Kobierzyce. RŚZiZP.271.7.2021 2021-04-01 13:25 2021-04-13 13:00
105. Budowa oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Domasław RŚZiZP.271.8.2021 2021-03-23 14:08 2021-04-12 09:00
106. Wykonanie koncepcji projektowych budowy ciągów pieszo - rowerowych na terenie gminy Kobierzyce – z podziałem na 2 części RŚZiZP.271.9.2021 2021-03-26 12:54 2021-04-06 09:00
107. Świadczenie usługi związanej z utrzymaniem terenów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kobierzyce RŚZiZP.271.6.2021 2021-03-18 15:25 2021-03-26 09:00
108. Budowa i przebudowa dróg dla rowerów oraz budowa parkingów P&R i B&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bielanach Wrocławskich w formule zaprojektuj i wybuduj. RŚZiZP.271.5.2021 2021-03-09 15:36 2021-03-24 13:00
109. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej dla inwestycji realizowanych przez Gminę Kobierzyce RŚZiZP.271.4.2021 2021-02-23 13:35 2021-03-03 09:00
110. Wykonanie koncepcji projektowych budowy ciągów pieszo - rowerowych na terenie gminy Kobierzyce – z podziałem na 4 części – III Postępowanie RŚZiZP.271.2.2021 2021-02-22 14:51 2021-03-02 09:00
111. Dostawa łączy internetowych dla Urzędu Gminy Kobierzyce oraz Radnych i Sołtysów Gminy Kobierzyce. RŚZiZP.271.46.2020 2020-12-31 12:12 2021-01-29 12:00
112. Budowa i przebudowa dróg dla rowerów oraz budowa parkingów P&R i B&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bielanach Wrocławskich w formule zaprojektuj i wybuduj. RŚZiZP.271.47.2020 2020-12-29 14:20 2021-01-26 13:00
113. Opracowanie Programu poprawy stanu środowiska przyrodniczego i adaptacji do zmian klimatu Gminy Kobierzyce RŚZiZP.271.29.2020 2020-11-24 18:06 2021-01-15 11:00
114. Bezgotówkowy zakup paliw płynnych dla potrzeb samochodów i innych pojazdów oraz sprzętów będących własnością Gminy Kobierzyce. RŚZiZP.271.45.2020 2020-12-22 10:09 2021-01-07 13:00
115. Wykonanie koncepcji projektowych budowy ciągów pieszo - rowerowych na terenie gminy Kobierzyce – z podziałem na 4 części – II Postępowanie RŚZiZP.271.44.2020 2020-12-17 12:07 2021-01-05 09:00
116. Bezgotówkowy zakup paliw płynnych dla potrzeb samochodów i innych pojazdów oraz sprzętów będących własnością Gminy Kobierzyce. RŚZiZP.271.42.2020 2020-12-04 14:42 2020-12-14 13:00
117. Świadczenie usługi polegającej na odbiorze, transporcie odpadów komunalnych pochodzących z wybranych nieruchomości gminnych na terenie gminy Kobierzyce RŚZiZP.271.34.2020 2020-11-11 11:22 2020-12-14 10:00
118. Wykonanie koncepcji projektowych budowy ciągów pieszo - rowerowych na terenie gminy Kobierzyce – z podziałem na 4 części RŚZiZP.271.41.2020 2020-11-30 12:48 2020-12-08 09:00
119. Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym uchwałami Rady Gminy Kobierzyce – z podziałem na 4 części RŚZiZP.271.40.2020 2020-11-23 11:13 2020-12-01 09:00
120. Budowa oświetlenia drogowego w wybranych miejscowościach Gminy Kobierzyce na podstawie dokumentacji projektowo-technicznych. RŚZiZP.271.39.2020 2020-11-05 12:59 2020-11-24 14:00
Legenda
- Current
- Archive