Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
181. Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w Ślęzie – etap I – na podstawie dokumentacji projektowej wraz z wyposażeniem obiektu. RŚZiZP.271.5.2019 2019-04-09 14:46 2019-05-14 11:00
182. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowa drogi gminnej ul. Niebieskiej w miejscowości Bielany Wrocławskie (dz. nr 262) wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) RŚZiZP.271.12.2019 2019-04-26 11:37 2019-05-13 09:00
183. Rozbudowa budynku szkoły w Bielanach Wrocławskich wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem przyległego terenu, instalacjami i przyłączami oraz wyposażenie obiektu w sprzęt i meble - na podstawie dokumentacji RŚZiZP.271.85.2018 2018-12-20 15:02 2019-05-10 11:00
184. Budowa oświetlenia drogowego w wybranych miejscowościach Gminy Kobierzyce - II Postępowanie. RŚZiZP.271.11.2019 2019-04-19 11:02 2019-05-06 09:00
185. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy Kobierzyce. RŚZiZP.271.10.2019 2019-04-11 13:21 2019-04-26 13:00
186. Świadczenie usługi związanej z utrzymaniem terenów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kobierzyce RŚZiZP.271.9.2019 2019-04-11 10:24 2019-04-19 09:00
187. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-technicznej przebudowy istniejącej drogi wraz z budową trasy rowerowej Kobierzyce-Chrzanów realizowanej w procedurze ZRID. RŚZiZP.271.7.2019 2019-04-03 12:53 2019-04-16 13:00
188. Budowa oświetlenia drogowego w wybranych miejscowościach Gminy Kobierzyce RŚZiZP.271.6.2019 2019-03-28 10:24 2019-04-12 09:00
189. Dokończenie modernizacji Szkoły Podstawowej w Kobierzycach – w formule zaprojektuj i wybuduj – roboty zewnętrzne. RŚZiZP.271.3.2019 2019-03-11 13:06 2019-03-12 14:31
190. Świadczenie usług polegających na utrzymaniu w czystości przystanków autobusowych, wiat przystankowych oraz opróżnianie,wraz myciem i konserwacją koszy na śmieci (ulicznych i na przystankach autobusowych) oraz na psie odchody na terenie Gminy Kobierzyce RŚZiZP.271.1.2019 2019-01-14 13:29 2019-01-25 09:00
191. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowiny na terenie Gminie Kobierzyce RŚZ IZP.271.90.2018 2019-01-02 13:36 2019-01-18 11:00
192. Przebudowa części budynku byłej szkoły w Tyńcu Małym przy ul. Domasławskiej 10 z przeznaczeniem na dom opieki nad seniorami i lokal usługowy RŚZiZP.271.84.2018 2018-11-27 09:25 2018-12-12 09:00
193. Budowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Kobierzycach RŚZiZP.271.81.2018 2018-11-20 10:47 2018-12-10 09:00
Legenda
- Current
- Archive