Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
61. Zakup i dostawa laptopów w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” RŚZiZP.271.13.2022 2022-04-08 09:09 2022-05-10 09:00
62. Budowa oświetlenia drogowego w wybranych miejscowościach na obszarze Gminy Kobierzyce. RŚZiZP.271.14.2022 2022-04-14 12:44 2022-04-29 13:00
63. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Urzędu Gminy w Kobierzycach. RŚZiZP.271.11.2022 2022-03-31 11:51 2022-04-11 13:00
64. Świadczenie na rzecz Gminy Kobierzyce usług związanych z koszeniem poboczy, skarp i przeciwskarp dróg gminnych i powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Kobierzyce przy użyciu sprzętu mechanicznego w latach 2022-2023. RŚZiZP.271.10.2022 2022-03-23 13:32 2022-04-06 12:00
65. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowiny - inwestycja dofinansowana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (III Postępowanie) RŚZiZP.271.8.2022 2022-03-16 14:24 2022-03-31 09:00
66. Wykonanie przebudowy przepustów zlokalizowanych na terenie Gminy Kobierzyce, zamówienie podzielone na dwa odrębne zadania RŚZiZP.271.6.2022 2022-03-03 14:54 2022-03-24 12:00
67. Wykonanie remontu i przebudowy szkoły podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim wraz z remontem elementów zagospodarowania terenu. RŚZiZP.271.5.2022 2022-03-02 14:44 2022-03-18 12:00
68. Prowadzenie nadzorów archeologicznych nad inwestycjami Gminy Kobierzyce (II Postępowanie) RŚZiZP.271.7.2022 2022-03-08 14:46 2022-03-16 09:00
69. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowiny - inwestycja dofinansowana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (II Postępowanie) RŚZiZP.271.4.2022 2022-02-25 08:55 2022-03-14 09:00
70. Prowadzenie nadzorów archeologicznych nad inwestycjami Gminy Kobierzyce RŚZiZP.271.3.2022 2022-02-24 13:26 2022-03-04 09:00
71. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowiny - inwestycja dofinansowana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych RŚZiZP.271.2.2022 2022-02-04 12:27 2022-02-22 09:00
72. Wykonanie robót remontowych gminnego oświetlenia drogowego. RŚZiZP.271.1.2022 2022-01-31 11:26 2022-02-15 13:00
73. Budowa oświetlenia drogowego w wybranych miejscowościach na obszarze Gminy Kobierzyce. RŚZiZP.271.40.2021 2021-12-13 13:42 2021-12-30 13:00
74. Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Kobierzyce – z podziałem na 6 części RŚZiZP.271.44.2021 2021-12-21 14:08 2021-12-30 08:00
75. Budowa sieci wodociągowej długości ok. 110 m i Ø 160 PEHD PE100, SDR17, PN10 z hydrantem p.poż. Ø 80 oraz przyłącza wodociągowego z rur PE-80, SDR11 o średnicy 63 mm wzdłuż ul. Kolejowej w Pustkowie Żurawskim. RŚZiZP.271.42.2021 2021-12-14 13:41 2021-12-29 13:00
76. Dostawa i montaż oznakowania pionowego dróg gminnych na terenie Gminy Kobierzyce w latach 2022-2023 RŚZiZP.271.43.2021 2021-12-15 13:54 2021-12-23 09:00
77. Zakup sprzętu IT, RTV oraz pozostałego dla rozbudowanej szkoły w Bielanach Wrocławskich z podziałem na3 zadania RŚZiZP.271.41.2021 2021-12-09 12:29 2021-12-22 12:00
78. Budowa przepompowni ścieków PW1 w Wierzbicach w ramach budowy przesyłowej sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z oczyszczalni ścieków Pustków Żurawski do oczyszczalni ścieków w Kobierzycach. RŚZiZP.271.39.2021 2021-11-15 14:47 2021-12-17 13:00
79. Budowa sieci wodociągowej długości ok. 110 m i Ø 160 PEHD PE100, SDR17, PN10 z hydrantem p.poż. Ø 80 oraz przyłącza wodociągowego z rur PE-80, SDR11 o średnicy 63 mm wzdłuż ul. Kolejowej w Pustkowie Żurawskim. RŚZiZP.271.37.2021 2021-11-10 09:50 2021-11-25 13:00
80. Budowa dróg o nawierzchni tłuczniowej i ulepszonej na terenie gminy Kobierzyce RŚZiZP.271.38.2021 2021-11-05 11:25 2021-11-23 10:00
81. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy ciągów pieszo - rowerowych na terenie gminy Kobierzyce zgodnie z koncepcjami projektowymi – z podziałem na 2 części RŚZiZP.271.36.2021 2021-10-18 10:46 2021-10-26 09:00
82. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy przedszkola w Domasławiu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego RŚZiZP.271.35.2021 2021-10-12 13:43 2021-10-20 09:00
83. Budowa przepompowni wody w Wysokiej - dokończenie inwestycji RŚZiZP.271.30.2021 2021-08-19 13:33 2021-09-30 09:00
84. Inwentaryzacja źródeł ciepła RŚZiZP.271.31.2021 2021-08-23 09:36 2021-09-06 09:00
85. Dostawa nowych zestawów komputerowych, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Kobierzyce. RŚZiZP.271.29.2021 2021-08-12 12:28 2021-08-30 12:00
86. Wykonanie kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy chodników na terenie gminy Kobierzyce – z podziałem na 5 części. RŚZiZP.271.28.2021 2021-08-05 12:59 2021-08-18 13:00
87. Świadczenie na rzecz Gminy Kobierzyce stałych usług przewozowych autobusami dzieci do szkół i oddziałów przedszkolnych, ustalonymi trasami na terenie Gminy Kobierzyce, w okresie roku szkolnego: 2021/2022 i 2022/2023. RŚZiZP.271.25.2021 2021-07-02 12:16 2021-08-04 13:00
88. Świadczenie usług transportowych na rzecz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Kobierzyce do placówek szkolno-wychowawczych i szkół oraz miejsc zamieszkania w roku szkolnym: 2021/2022. RŚZiZP.271.27.2021 2021-07-16 16:54 2021-07-27 13:00
89. Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Kobierzyce – z podziałem na 2 części RŚZiZP.271.26.2021 2021-07-01 10:08 2021-07-09 09:00
90. Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rolantowice RŚZiZP.271.22.2021 2021-06-10 15:27 2021-07-07 13:00
Legenda
- Current
- Archive