Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
151. Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektu i mienia znajdującego się na terenie obiektu chronionego: siedziba Urzędu Gminy w Kobierzycach przy al. Pałacowej 1 oraz przyległych parkingów, w latach 2020-2021 RŚZiZP.271.53.2019 2019-11-25 13:06 2019-12-11 11:00
152. Nawodnienie boiska do piłki nożnej w miejscowości Pustków Wilczkowski w systemie zaprojektuj i wybuduj. RŚZiZP.271.51.2019 2019-11-06 10:08 2019-11-21 13:00
153. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy w Nowinach wraz z koncepcją przebudowy drogi i budowy chodników. RŚZiZP.271.52.2019 2019-11-12 12:13 2019-11-20 13:00
154. Dostawa i montaż urządzeń służących do wyposażenia placów zabaw należących do gm. Kobierzyce RŚZiZP.271.49.2019 2019-10-24 14:10 2019-11-04 08:00
155. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 1960D ul. Kwiatowej i ul. Św. Józefa z drogami gminnymi ul. Pogodną i ul. Parkową w Magnicach w Gminie Kobierzyce wraz z RŚZiZP.271.46.2019 2019-10-18 11:58 2019-10-28 09:00
156. Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placów zabaw na terenie gminy Kobierzyce RŚZiZP.271.45.2019 2019-10-02 14:15 2019-10-10 11:00
157. Budowa oświetlenia drogowego w wybranych miejscowościach Gminy Kobierzyce na podstawie dokumentacji projektowo-technicznych. RŚZiZP.271.42.2019 2019-08-28 14:57 2019-09-17 13:00
158. Nawodnienie boiska do piłki nożnej w miejscowości Pustków Wilczkowski w systemie zaprojektuj i wybuduj. RŚZiZP.271.37.2019 2019-08-12 13:33 2019-08-27 13:00
159. Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placów zabaw w 13 sołectwach, z podziałem na 13 części, na terenie gminy Kobierzyce w roku 2019. RŚZiZP.271.40.2019 2019-08-14 13:20 2019-08-26 11:00
160. Świadczenie na rzecz Gminy Kobierzyce stałych usług przewozowych autobusami dzieci do szkół i oddziałów przedszkolnych, ustalonymi trasami na terenie Gminy Kobierzyce, w okresie roku szkolnego: 2019/2020 i 2020/2021 RŚZiZP.271.27.2019 2019-07-24 10:53 2019-08-26 10:00
161. Oznakowanie tras rowerowych K1 i K2 na terenie Gminy Kobierzyce – IV Postępowania RŚZiZP.271.39.2019 2019-08-14 11:18 2019-08-22 09:00
162. Budowa oświetlenia drogowego w wybranych miejscowościach Gminy Kobierzyce na podstawie dokumentacji projektowo-technicznych. RŚZiZP.271.34.2019 2019-08-02 10:49 2019-08-19 13:00
163. Dostawa i montaż oznakowania pionowego dróg gminnych na terenie Gminy Kobierzyce w latach 2019-2021 RŚZiZP.271.36.2019 2019-08-01 12:03 2019-08-09 09:00
164. Opracowanie dok.proj., uzyskanie pozwolenia na budowę/ZRID i wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, w zakresie budowy przedszkola w Gminie Kobierzyce, m. Wysoka, ul. Radosna RŚZiZP.271.32.2019 2019-07-22 11:45 2019-08-06 09:00
165. Oznakowanie tras rowerowych K1 i K2 na terenie Gminy Kobierzyce – III Postępowania RŚZiZP.271.33.2019 2019-07-26 10:48 2019-08-05 09:00
166. Wykonywanie robót budowlanych- remontowych w branżach: ogólnobudowlanej, instalacyjno - sanitarnej i elektrycznej w obiektach należących do zasobu Gminy Kobierzyce w latach 2019-2021 – II POSTĘPOWANIE. RŚZiZP.271.31.2019 2019-07-19 12:11 2019-08-02 12:00
167. BUDOWA DRÓG O NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWEI I ULEPSZONEJ NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE W LATACH 2019-2020 RSZiZP.271.29.2019 2019-07-15 14:21 2019-07-31 11:00
168. Świadczenie usług transportowych na rzecz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Kobierzyce do placówek szkolno-wychowawczych i szkół oraz miejsc zamieszkania w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 RŚZiZP.271.23.2019 2019-06-26 10:08 2019-07-31 10:00
169. Sporządzenie 17 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym uchwałami Rady Gminy Kobierzyce CZĘŚĆ 8 o symbolach:A115,A121,A150,B46b,B50,B82,D63,D64,D65,D66,E47,E56,F30,G50,H14,I35,I36 - II POSTĘPOWANIE RŚZiZP.271.30.2019 2019-07-16 14:31 2019-07-26 11:00
170. Przebudowa wiaduktu drogowego nad autostradą A-4 w km 151+774, w ciągu ul. Pszennej w miejscowości Ślęza wraz z budową chodnika dla pieszych na dojściach do obiektu. RŚZiZP.271.28.2019 2019-07-09 11:57 2019-07-24 09:00
171. Rozbudowa budynku szkoły w Bielanach Wrocławskich wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem przyległego terenu, instalacjami i przyłączami oraz wyposażenie obiektu w sprzęt i meble - na podstawie dokumentacji II RŚZiZP.271.19.2019 2019-06-05 09:48 2019-07-05 11:00
172. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w parku w Kobierzycach wraz z postawieniem altany. RŚZiZP.271.24.2019 2019-06-17 12:32 2019-07-02 13:00
173. Kontynuacja modernizacji Szkoły Podstawowej w Kobierzycach – w formule zaprojektuj i wybuduj – III POSTĘPOWANIE. RŚZiZP.271.20.2019 2019-06-17 11:19 2019-06-25 12:00
174. SPORZĄDZENIE MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ZAKRESIE ZGODNYM Z UCHWAŁAMI RADY GMINY KOBIERZYCE -Z PODZIAŁEM NA 8 CZĘŚCI RŚZiZP.271.16.2019 2019-05-23 14:39 2019-06-25 11:00
175. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-technicznej przebudowy istniejącej drogi wraz z budową trasy rowerowej Kobierzyce-Chrzanów realizowanej w procedurze ZRID. RŚZiZP.271.21.2019 2019-06-07 12:04 2019-06-17 13:00
176. Wykonywanie robót budowlanych- remontowych w branżach: ogólnobudowlanej, instalacyjno - sanitarnej i elektrycznej w obiektach należących do zasobu Gminy Kobierzyce w latach 2019-2021. RŚZiZP.271.17.2019-2 2019-06-03 13:42 2019-06-17 12:00
177. Oznakowanie tras rowerowych K1 i K2 na terenie Gminy Kobierzyce - II Postępowanie RŚZiZP.271.18.2019 2019-05-27 11:52 2019-06-04 09:00
178. Kontynuacja modernizacji Szkoły Podstawowej w Kobierzycach – w formule zaprojektuj i wybuduj RŚZiZP.271.15.2019 2019-05-09 11:42 2019-05-31 12:00
179. Oznakowanie tras rowerowych K1 i K2 na terenie Gminy Kobierzyce RŚZiZP.271.14.2019 2019-05-08 13:14 2019-05-16 09:00
180. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-technicznej przebudowy istniejącej drogi wraz z budową trasy rowerowej Kobierzyce-Chrzanów realizowanej w procedurze ZRID. RŚZiZP.271.13.2019 2019-04-26 12:20 2019-05-14 13:00
Legenda
- Current
- Archive